Geleceğin Türkiye’sinin tohumlarını ekmeliyiz, fidanlarını dikmeliyiz. Yönetim olarak Allah’ın zaferini ve yardımını hak edecek sosyal yatırımlara ve yönelişlere ağırlık vermeliyiz. Yarınların Türkiye’sini kurmalıyız. Tarihimizde Osmanlı nasıl doğup büyüdüyse Türkiye’yi de adeta öyle yeniden doğurup büyütmeliyiz. Türkiye’yi Türkiye yapan milli ve manevi değerlerimize bağlı yatırımlara ve yaptırımlara ağırlık vermeliyiz!
27.03.2019 12.32
1 yorum
1.420 okunma
Düşmanın ülkemizde iç savaş oyunlarına karşı uyanık olalım!
Hasan Erden

 

Geleceğin Türkiye’sinin tohumlarını ekmeliyiz, fidanlarını dikmeliyiz. Yönetim olarak Allah’ın zaferini ve yardımını hak edecek sosyal yatırımlara ve yönelişlere ağırlık vermeliyiz. Yarınların Türkiye’sini kurmalıyız. Tarihimizde Osmanlı nasıl doğup büyüdüyse Türkiye’yi de adeta öyle yeniden doğurup büyütmeliyiz. Türkiye’yi Türkiye yapan milli ve manevi değerlerimize bağlı yatırımlara ve yaptırımlara ağırlık vermeliyiz!

Kim bilir içimizde nice ajan
böyle gizli faaliyette 
bulunuyor!

Türkiye, dedelerimizin İstanbul fethinde olduğu gibi, bugün de Haçlı savaşında birçok devletle aynı anda savaşmak zorunda kalıyor. Yalnız mazide dedemiz Fatih düşman ayağına gidiyordu, bugün ise düşman çok gizli ve maskeli olarak bizim ülkemizde geziniyor.

Düşman, bugün Türkiye’yi uluslararası alanlara çekmeyi ve özellikle de İslam ülkeleri arasında çok sorunla karşı karşıya getirmeyi amaçlıyor. Onun için son derece dikkatli olmalıyız. Her olayı ayrıntılarıyla, dedelerimizin tabiriyle, “bin defa düşünüp bir defa biçmeliyiz”.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu  “İslam dünyasının şu anda yükünü çekiyoruz. Nerede ne oluyor, ne olabilir? Bunların hepsini düşünmek zorundayız. Onun için hassas olacağız, dikkatli olacağız, bir tezgaha gelmeyeceğiz.” [1] diye açıkladı.

Yeni Zelenda olayı Haçlı savaşında Türkiye’yi bazı ters ve çarpık yönlere çekmek ve yanlış yaptırımlara tetiklemek için sömürgecinin dolaylı ve dolambaçlı olarak düzenlediği bir tertip olaydır, tuzaktır. Bu olayı asla adi bir vaka olarak görmemek gerekir. Haçlı savaşında düşman tarafından Türkiye aleyhine planlanmış ve kurulmuş böyle oyunlarla daha çok karşılaşacağız.

Nitekim İngiltere’de 4 camiye eş zamanlı bombalı saldırılar yapıldı. İngiliz merkezli The Guardian gazetesinin haberine göre, Yeni Zelenda’daki cami katliamı sonrası, Batı’da Müslümanlara karşı “İslamofobik” saldırılar 6 kat arttı. [2]

Y. ZELENDA SUÇLUSU AJAN TÜRKİYE’YE 
İKİ DEFA GELMİŞ VE 9 BÖLGEDE DOLAŞMIŞ!

Örneğin Yeni Zelenda’daki olayda suçlu olan ajanın daha önce Türkiye’ye iki defa gelmiş olması ve Türkiye’mizde 9 ayrı bölgede gizli faaliyetlerde bulunması bu olayın ülkemize karşı apaçık bir tertip olduğunun en önemli delillerinden ve göstergelerinden biridir. [3]

Kim bilir ülkemizde böyle nice düşman ajanı gizli faaliyetlerde bulunuyor, maskeli çalışmalarda bulunuyordur! Türkiye bu konuda çok uyanık ve hazırlıklı olmalıdır.

Şimdi Yeni Zelenda’daki tertip olaya dönelim! Bu olaydan sonra söz konusu olan şahsın, ayrıca Haçlı Savaşının en başında yer alan İsrail’e gidip Yahudi yetkililerle görüşmelerde bulunması da bu olayın Türkiye’mize karşı Haçlı savaşı kapsamında değerlendirilmesi gereken bir tertip olay olduğunun en kuvvetli bir başka delilidir. [4]

 

 

TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ BİR DEVLET
OLMASINI ÖNLEMEK İÇİN TERTİP OLAY

Bilindiği gibi, Türkiye son zamanlarda silahlanmada ve uluslararası ilişkilerde kendi konumunu güçlendirecek büyük adımlar atıyor, büyük gelişmeler sağlıyor

Düşman bu çok sevindirici adımları durdurmağa ve engellemeye çalışıyor.

Bu durumda Türkiye çok dikkatli olmalıdır, Çünkü soğuk savaşta düşman devamlı Türkiye’yi karşımıza çıkardığı sorunlarla bizi çok uzaklardan kuşatmağa çalışıyor.

Türkiye bölgede savaşlarda stratejik yönden düşmanın, gerçekleştirmeğe çalıştığı dolaylı yaptırımlarına ve yönlendirmelerine kapılmamalı ve aldanmamalıdır…

Yani Türkiye, Ortadoğu’da kendi zaruri olan, müdahaleyi gerektiren bölgelerde kalmalıdır, zaruri ihtiyaçlarının dışına çıkmamalı ve fazla açılmamalıdır.

Türkiye, her an savaşı yaygınlaştırmaya yönelik düşman tuzaklarıyla ve oyunlarıyla karşılaşabileceğini daima dikkate almalı ve unutmamalıdır.

DÜŞMANIN OYUNLARINA İZİN VERİLMEMELİ
OLMAZSA OLMAZ BÖLGELERDE KALMALI!

Türkiye, ABD’nin baştan planladığı yerlere adeta davet eden tuzaklı eylemlerine açılmamalıdır! Türk hükümeti çok zaruri bölgelerde hareket etmeli ve düşmanın dolduruşlarına kendini kaptırmamalı, olmazsa olmaz bölgelerde kalmalıdır!

Unutmamalıyız ki, düşmanlarımız, bu Haçlı savaşında kendileri hiç savaşmıyorlar ve savaşmayacaklar, hep Müslümanları birbirleriyle savaştırıyorlar ve savaştıracaklar.

Türkiye’nin ve İslam ülkelerinin yöneticileri bunu kesinlikle unutmamalıdırlar ve düşmanın bu yönde tezgahladığı gizli, dolaylı ve dolambaçlı kahpe oyunlarına izin ve ve fırsat vermemelidir!

TÜRKİYE İSLAM ALEMİNDE KULLANILDIKTAN
SONRA, İÇ SAVAŞA İTİLMEK İSTENİYOR

Türkiye zaman zaman sınırları dışında operasyonlara katılıyor. Bu operasyonlar sevindirici gelişmeler. Yalnız düşmanlarımız başta ABD ve İsrail, Türkiye’yi böyle zaruri gibi gözüken operasyonlara çekmek istiyorlar.

Ülkemizi bizim yöneticilerin ve yetkililerin haberi olmadan böyle operasyonlarda çok dolaylı bir şekilde kullanmak ve İslam ülkelerini parçalayıcı iç savaşlara sürüklemek istiyorlar.

En çok endişe verici olan da düşmanın Türkiye devletini, İslam ülkelerinde çok dolaylı bir şekilde kullandıktan sonra ülkemizi zaafa düşürecek ve parçalayacak iç savaş oyunları ve senaryoları planlaması ve düzenlemesidir.

Allah bu konuda düşmanlarımıza fırsat vermesin, bizim yöneticilerimize feraset ve basiret versin!

DÜŞMANIN BU OYUNLARINI BOZMAK
İÇİN NERELERDEN BAŞLAMALIYIZ?

Düşmanın böyle oyunlarını bozmak için, öncelikle ülkemizin ve milletimizin iç dinamiklerini güçlendirecek tedbirler almalıyız.

Bizi millet olarak var kılan esaslara yönelerek bu alanlarda yatırım yapmalı ve gelişme sağlamalıyız.

Özetle yarınların-geleceğin Türkiye’sini kurmalıyız ve oluşturmalıyız. Tarihimizde Osmanlı nasıl doğup büyüdüyse Türkiye’yi de adeta öyle yeniden doğurup büyütmeliyiz.

Türkiye’yi Türkiye yapan milli ve manevi değerlerimize bağlı yatırımlara ağırlık vermeli ve yönelmeliyiz..

Bunun için gelecekte Türkiye’yi emanet edeceğimiz yöneticileri, siyasileri ve bilim adamlarını şimdiden yetiştirebilecek zemini oluşturmalıyız.

ÖNCELİKLE TÜRKİYE’Yİ TÜRKİYE YAPAN
KİMLİK YATIRIMLARINA AĞIRLIK VERİLMELİ!

Kısacası geleceğin Türkiye’sinin tohumlarını ekmeliyiz, fidanlarını dikmeliyiz.

Yönetim olarak Allah’ın zaferini ve yardımını hak edecek sosyal yatırımlara ve yönelişlere ağırlık vermeliyiz, girişmeliyiz.

Bugünkü yönetimin ekonomik ve sosyal yatırımları çok güzel. Ama Türk milletinin kimliğini oluşturan, kültürel ve manevi yatırımlar daha önemlidir. Öncelikle Bu konuda yoğun çalışmalar yapılmalıdır, büyük adımlar atılmalıdır?

SONUÇ

Başta söylediğimiz gibi, bugün dedemiz Fatih devrine benzer bir durumla karşı karşıyayız. Yalnız Fatih devrinde ecdadımız Allah’a güvenerek düşmana meydan okuyordu. Bugün ise düşman tam tersine bizim ayağımıza, çok gizli ve maskeli olarak geliyor ve meydan okuyor.

Günümüzde düşmanın uzaktan kumanda ederek yöneteceği, henüz faaliyete geçmemiş bu sinsi oyunlarını nasıl bozarız ve nasıl boşa çıkarırız?

Bu sorunun cevabını bulmalıyız. Bunun için ilk önce tarihimizde Haçlı seferlerinde ecdadımızın kazandığı zaferlerin yolundan hareket etmeliyiz!.

Bunun için önce Rabbimiz Allah’a güvenerek yola çıkmamız gerekir. Zira en başta Peygamberimiz (SAS) zamanında olmak üzere, bizim bütün tarihimizde kazanılan büyük zaferlerin arkasındaki hep bu sır vardır.

Düşman ne kadar güçlü ve büyük olursa olsun, Allah’a güvendiğimiz ve dayandığımız takdirde Rabbimizin yüce yardımlarıyla üstesinden gelemeyeceğimiz ve yenemeyeceğimiz ordu yoktur.

Zira bilindiği gibi, büyük zaferlerde savaşlardan önce ordu kumandanlarının secdeye kapanarak Rabbimizden yardım isteyişleri meşhurdur.

Sevgiler, saygılar…

Hasan Erden
herden1950@hotmail.com

 

 [1] https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/03/18/baskan-erdogan-canli-yayinda

[2] Sabah Gazetesi, 23.3.2019

[3] http://www.gazetevatan.com/yeni-zelanda-daki-teror-saldirisinda-flas-gelisme-turkiye-de-bul-1244568-dunya/

[4] 20. 03.2019 tarihli TV kanalları ve İletişim organlarının haberleri

 

Yorum Ekle
Adınız :
Başlık : Yorumunuz :
Dikkat! Suç teşkiledecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
1 yorum yapıldı
Muhteşem Tahliller
Eyvallah Ağabey, sağlık ve afiyet içinde kalemine, kelamına eline diline sağlık
Yorum Ekleyen: Mustafa Yıldız     30.03.2019 12:45:02
YAZARLAR
...

sanalbasin.com üyesidir

© 2019    www.anahaberyorum.com          Programlama: Murat Kaya