+A A -A

Dini Hayatın Yeniden İnşası!

-A A +A

Türkiye terör kıskacında kıvranırken artan sorunları ile de boğuşmaktadır. Devlet ve iktidar bu sorunlarla baş edebilmek için var gücüyle mücadele etmektedir. Bu gün beynelmilel emperyalist destekli Türkiye’yi çökertme savaşının en önemli ayağı millet olma bilincimizin mayası kardeşliğimizin yok edilmesine yönelik sarsılmaz birliğine yönelmiş saldırılardır. Bunu da farklı etnik ve dini anlayışlar üzerinden yürütmektedir.

Maalesef yıllarca Batı medeniyetinin kültür değerlerinin milletimize devlet eliyle dayatılması ve kendi değerlerimizin inkârı politikası toplumsal birlik dokumuzu aşındırmıştır. Bir tarafta batı değerlerini savunan batıcı, seküler pozitivist kültürün yozlaştırdığı bir toplumsal kesim, diğer yanda yıllarca horlanan, aşağılanan kendi manevi ve kültür değerlerinin yeniden hayat bulmasını savunan bir toplumsal kesimden oluşan, iki ana blokta farklılaşmış bir toplumsal yapı oluşmuştur. Bu durum (kavgacı, çatışmacı bir dil ve üslup kullanan)siyasetin etkisiyle ayrışmayı artırmıştir. Buna ilaveten bu süreç bir taraftan da etnik bölücü anlayışları ortaya çıkardı.

Toplumumuzun farklılıklarını bir arada yaşatan, milli birliğimizi sağlayan, kadim kültürümüzde var olan kardeşliğimizi koruyan, İslâm Medeniyetinin rahmet, merhamet ve hoşgörü anlayışının da sarsıntı geçirmiş olmasıdır.

Ülke olarak millet varlığımızı ve bütünlüğümüzü tehdit eden tarihi bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde sorunların çözümünü sadece devletten beklemekle, birilerini suçlamakla sorumluluktan kurtulmuş olamayız. Bunun için özellikle milletini seven aydın ve düşünce insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının da taşın altına ellerini ve yüreklerini koymalıdır.

İşte bu anlayışla bir iyilik, düşünce ve medeniyet hareketi olarak çalışmalarına devam eden Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı geçtiğimiz yıl 30 Ağustos 2014 Tarihinde Türkiye’nin on temel konusu üzerinde Yüze yakın bilim insanının görev aldığı bir proje başlatmıştır. Bunlardan bazıları ‘Eğitim-Kültür, Sağlık ve Sosyal Politikalar, Çözüm süreci, Tarım ve Su politikası, Dini Hayat, Hukuk, Enerji, iletişim, Ekonomi ve Yüksek Öğretim’ gibi. Bilimin rehberliğinde akademisyenlerin çalışmaları devam etmektedir.

Bunlardan benim de alanım olan ‘Dini Hayat’ Komisyonu 05 Eylül 2015 Cumartesi günü Prof. Dr. Hayrani ALTINTAŞ’ ın başkanlığında toplandı. Bu güne kadar yapılan çalışmalar masaya yatırılarak, toplumumuzun dini anlayış, zihniyet ve tutum olarak İslâm’ın Kur’an ve sahih sünnetle ortaya koyduğu, ilke ve ölçülerden kopmanın, sapmanın, Daiş gibi terör öğütlerinin çıkmasının sebepleri gibi sorunlar üzerine hayati konular müzakere edildi.

Toplumsal sorunlarımızın en temelinde dini anlayış yattığı bir gerçektir. Hem sorun üretme bakımında, hem de sorunların çözümü bakımından dini zihniyetin önemli rolü vardır.

Bu bakımdan vakfın rehberliğinde yürütülen“Dini Hayatın Yeniden İnşası” konulu bu projeyi hazırlayan bilim heyeti; Milletimiz ve İslâm ümmetinin sorunlarının üstesinden gelmesi için, bilim adamlarının, Diyanet dâhil ilgili Devlet kurumlarının, ilâhiyat fakültelerinin aktif şekilde bu çalışmaya katılmalarının sağlanması gerektiği kanaatine varmışlardır. Her ne kadar bir kısım bilim adamlarımız bu çalışmayı çok iddialı bir çaba olarak ifade etmişlerse de, zaruretine binaen bu projede yer alacaklarını ve ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini ifade etmişlerdir.

Bu çalışmanın başarıya ulaşması, hayırlı sonuçlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, bu çalışmayı gündeme getiren, öncülük eden ve yürüten bilim adamlarımıza teşekkür ediyorum.

Not: Bu yazıyı hazırladığım sırada Dağlıcadan yüreklere yine acı haber düştü. Hainlerin kurduğu tuzakla askerlerimiz şehit. Sayısı da belli değil. Şehitlerimize Allah’tan Rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum.

 

Ali AY

İlahiyatçı-Hukukçu

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 07.09.2015 - 12:28 -767-
Bu sayfayı paylaşın :