Prof. Dr. Mevlüt UYANIK
Prof. Dr. Mevlüt UYANIK

1962 yılında Çorum’un Sungurlu İlçesinde doğdu.  İlköğretim ve Liseyi Sungurlu’da (1980) bitirdi. Lisans (1985, yüksek lisans (1989) ve doktorasını (1994)Ankara Üniversitesi’nde  tamamladı. Ürdün, Yemen ve Kırgizistan da eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulundu. Çağdaş İslam Düşüncesi, Siyaset ve Bilgi Felsefesi üzerine kitapları yayımlandı.  Halen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

 

Yazarın Makaleleri
Hilafet Hakkında Bazı Genel Bilgeler ve Yeni Türkiye
Yazılarımı takip edenler, bu sıralar İbn Arabi ve vahdeti vücut okuması yaptığımı bu bağlamda Mehmet Ali Ayni'yi okuduğumu hatırlar. Türk Ocağı'nın bir sempozyumu da devreye girince onun siyasi fikirlerini de ayrıntılı okumaya...
Tarihsiz Okumaların Talihsizliğinden Kaçınma Okumaları: Tarikatlar ve Cemaatler
Mevlüt UYANIK Bu sıralar Osmanlı'nın son dönemini ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu yaşamış, bürokrat olarak her iki dönem de önemli icraatlarda bulunmuş Mehmet Ali Ayni hakkında okumalar yapıyorum. Aslında 1987 yılında vahdet-i...
Din Yorgunluğu ve Deizm Tartışmalarına Dair Bir "Derkenar"
Mevlüt UYANIK Soru/n:Türkiye'de 'Muhafazakâr Demokrasi' söyleminin gereği olarak 'Dindar Nesil” yetiştirmeyi önceleyen Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ülkede İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinin çoğalması...
Felsefe ve Hikmet Kavramlarını Bir Hadis Bağlamında Müzakere Etmek
Felsefeyi bir 'hayat tarzı” olarak görüp, yaşadığımız sorunlara dair 'kaygılarımızı paylaşmak”, bunlara çözüm önerileri üretmek veya mevcut çözüm önerilerini tutarlılığını test etmeye yarayan hazır bulunuşluk sağlayarak...
“İslamcılık” diye diye …
Mevlüt Uyanık Bu günlerde yeniden 'Dindar Nesil” tartışmaları bağlamında ortaya çıkan sorunlar ve gençlerin Deizme kaydığı konuşuluyor. İkdam eğitim Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneğinin Konya İl Milli Eğitim...
Tarihsiz okumaların talihsizliği: Hilafet, İlahiyat-Medrese
Mevlüt Uyanık Bu sıralar "1980'den Günümüze İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler Sempozyumu " ( İlem ve Üsküdar Belediyesi, 20-22 Nisan 2018 İstanbul) için dergileri oku/yorum. Bana göre 1789-1799 yıllarında Dünyanın eko-politik paradigması...
Yurtsever Meşruiyet
Mevlüt Uyanık Bazı kitapların okunma zamanı olur derim hep. Bunlardan biri Remzi Oğuz Arık'ın Türk İnkılabı ve Milliyetçiliğimiz (Ankara.1958) diğeri de Emin Maluf'un Çivisi Çıkmış Dünya ( Uygarlıklarımız Tükendiğinde,...
Tarihsiz Okumaların Talihsizliğinden Kaçınmak İçin 15 HAziran 1826 ve 15 Temmuz 2016 Kalkışmalarını Mukayeseli Okumak
MEVLÜT UYANIK Tarihte sürekli bir devlet geleneğine sahip olarak kadim milletlerinden birisi olan Türkler, Doğu ile Batı âlemini birbirine bağlayan ve yüzyıllarca medeniyet mihveri olan İpek Yolundaki yerleri fethetmişler, yurt haline getirmişlerdir....
Felsefe Öğretiminde Peygamberimizle Yolda/ş Olmak
Mevlüt UYANIK Giriş Felsefe, varlık (Tanrı-evren) bilgi ve değer üzerine rasyonel/tutarlı ve eleştirel düşünceler üretir. Bu anlamda var olması için başka bir varlığa muhtaç olmayan varlık diye tanımlanan Tanrı, insanlara dünyada refah,...
Felsefe Öğretiminde Peygamberimizle Yolda/ş Olmak
Mevlüt UYANIK Giriş Felsefe, varlık (Tanrı-evren) bilgi ve değer üzerine rasyonel/tutarlı ve eleştirel düşünceler üretir. Bu anlamda var olması için başka bir varlığa muhtaç olmayan varlık diye tanımlanan Tanrı, insanlara dünyada refah,...
Türk İslâm Siyasi Düşüncesi Kongresi
Mevlüt Uyanık Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Giriş: Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunun 94. Kuruluş yılını Kütahya Dumlupınar üniversitesinde kutlamak bir lütuf oldu. Malumunuz olduğu üzere tarih boyunca hiç esir yaşamamış ve daima...
Uluslararası Medeniyetler Şurası
Mevlüt UYANIK   Takdim: İbn Haldun Üniversitesi 20-200 Ekim 2017 tarihleri arasında  İstanbul ‘da  Uluslararası Medeniyetler Şurası'nda düzenlemiştir. Dünyanın her tarafından bir çok aydın bilgi, bilim medeniyet ve medeniyetler arası...
12 Eylül'ü Çorumda Yaşamak
Mevlüt UYANIK Prof. Dr. Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi I. Giriş: 1978-1980 yılları hayatımın en önemli dönemidir; çünkü kişiliğimin ve kimliğin temellerini sağlamlaştırmaya çalıştığım ve üniversiteye hazırlandığım bu...
Türk ocağı'nda Anadoluculuk, Türkiyecilik, Memleketçilik, Tartışmalalarıı
MEVLÜT UYANIK Prof. Dr. Hitit Üniversitesi Sunuş: 26 Ağustos 1071/1922 Türk tarihi açısından son derece önemli, ilkinde Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi'ni kazandı ve Anatolia bir 'Türkeli” oldu. İkincisinde Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki...
Malazgirt ve Büyük Taarruz zaferlerini Anadolu'nun yurtlandırılması ve Anadolu rönesansı bağlamında okumak
MEVLÜT UYANIK Prof.Dr. Hitit Üniversitesi Giriş: Ağustos Türk'ün zafer ayıdır. 26 Ağustos 1071 Malazgirt, Otlukbeli (1473), Çaldıran (1514); Mercidabık (1516), Mohaç (1521), Kıbrıs (1571), Sakarya (1921) ve Büyük Taarruz zaferleri hep...
Üç Tarz-ı Tefekkür: Arap, Fars ve Türk Müslümanlığı
TAKDİM 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimin Teolojik Tahlilini Türkiye,  enerji üretim ve arz merkezlerine yönelik küresel güçlerin Arap Baharı adıyla yapılan yeni düzenlemelerle irtibatlandırarak da yapılmalıdır. Özellikle etnik/PKK ve dini verileri...
Kudüs'ü Gezi/Yorum III: İbrahim Mescidi Utanç Duvarı, Zeytindağı
Mevlüt UYANIK 18 Mart 2017 sabahı erkenden hareket ettik, hemen Mescid-i Aksa yanındaki Zion/Siyon tepesindeki Hz. Davud makamını ziyarete geçtik. Museviler malumunuz King/kral derler bu peygamberimize.  Doğu Kudüs'e girilen kapı da hala İsrail...
Kudüs'ü Gezi/yorum II: Kubbetü's-sahra
17. Mart 2017 Cuma saat 10 sularında Mescid-i Aksa'ya tekrar döndük, Kubbetu's-Sahra'yı Nebi Mihrabını ve Miraç kümbetini selamlayarak doğrudan adı üstünde Cuma/Kıble mescidine girdik. Ne bileyim gece görmek sanki bana da iyi...
Kudüs'ü Gezi/yorum 1
İBRAHİMİ GELENEĞİN KALBİ: KUDÜS 1992-1993 öğretim yılında Ürdün Amman Üniversitesinde araştırma için bulunmuştum. Oradayken Mısır ve Suudi Arabistan ziyaretleri yapmıştım. Şam ise zaten yol üstündeydi. Mekke ve Medine ziyaretlerinden...
15 Temmuz Terörist Saldırısının Ardından Yeni Bir Din Dili Oluşturmanın Gerekliliği
Giriş : 28 Şubat 1997 post modern darbesinin 20 yılında yeni bir din dili oluşturmanın gerekliliği üzerine yazacağım hiç aklıma gelmezdi. Bin yıl sürecek denilen ve 'irtica ile mücadele” etmeyi hedefleyen ve dini değerleri aşağılayan...
15 Temmuz Terörist Saldırısının Ardından Yeni Bir Din Dili Oluşturmanın Gerekliliği
Yeni bir din dili oluşturmak bir nevi İslam Aklının Eleştirisini yapmakla mümkün olabilir.  Müslüman coğrafyada ilk dönemden itibaren Emevi-Abbasi siyasal erk kavgasıyla başlayan savaşlarda dinin meşruiyet aracı olarak kullanım sürecini...
Türk felsefesini imkanı.3.
Soru 3. 'Türk Felsefesi” nin temel prensipleri ve teklif ettiği değerleri neler olabilir ya da olmalıdır? Öncelikle İslam, Türk ve Felsefe kavramlarından ne anladığımı arz edeyim. Malum, kavram bir nesnenin zihinsel tasavvurudur.  Felsefe;...
Türk Felsefesinin İmkanı.2.
2. BÖLÜM Soru 2. Türk tarihi ve coğrafyasında, eski zamanlardan bugüne devamlılık halindeki Türk düşüncesi ve Türk kültürünü, bizim için yerel amaçla ama dünyaya da evrensel mesajlar verebilecek güçte felsefenin diliyle anlatmak mümkün...
Bir Türk Felsefesinin İmkanı - 1
1. BÖLÜM    Soru 1.  Felsefe yaparken genel olarak bütün arayışların temelinde 'varlık fikri / varlık anlayışı” olduğu kabul edilir. Özgün 'varlık anlayışı” na dayanarak insanlığa yön veren dünya görüşlerinin bir...