Prof. Dr. Hilmi DEMİR
Prof. Dr. Hilmi DEMİR
Yazarın Makaleleri
Alevi-Bektaşilik neden Şiilikten farklıdır?
2005 yılında Tiran'da TİKA'nın yaptığı bir sempozyuma gitmiştim. Rahmetli Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş Hoca ile aynı oturumda sunum yaptık. Daha sonra da birlikte elçilik yemeğinde sohbet etme imkânımız oldu. Bizden on iki Bektaşi...
Mealci köktenciliğin çıkmazları
"Kur'ân size yetmiyor mu?" cümlesi hayatımda karşılaştığım en tehlikeli ve fitne kokan cümlelerden biridir. Haricîlerin Hazreti Ali'yi Kur'ân'a daveti kadar tehlikeli bir çağrıdır bu. Elbette Kur'ân tüm Müslümanlara...
TEMEL YANLIŞLARA CEVAPLAR - Sünnilik nedir ne değildir?
On dört asırdır bize kadar gelen İslam anlayışının ana akımını temsil eden Sünniliğin makul, kapsayıcı, farklılıklara karşı hoş görülü dili eridikçe, toplumda uçlarda kalması gereken, marjinal görüşler merkezi işgal etmeye başladı....
Sultan Alparslan ve Pax-Sunnica
Prof. Dr. Hilmi DEMİR   Orta Doğu'da bugün Sünni bir dünyadan bahsetmek pek mümkün değil. Ne siyasi ne de kültürel olarak ortak bir dünyamız var. Gözümüzün önünde duran Suriye'de sürekli birbiriyle çatışan sözde Sünni gruplar...
Nedir bu Selefîlik?
Prof. Dr. HİLMİ DEMİR hilmidemir69@gmail.com Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi YÖK tezler kataloğuna baktığınızda 1993-2006 arasında İlahiyat fakültelerinde altı adet tez yapılmışken, 2013 yılından sonra farklı disiplinlerde...
Gelenek, Mezhep ve Medeniyet
Gelenek Nedir? Modern toplumun geleneğin anlaşılması noktasında iki hastalıklı yaklaşımı vardır. Bunlardan birisi yaşadığı tüm krizleri geleneğin sırtına yükleme alışkanlığıdır. Bir diğeri de geleneği statik, sabit bir ilke olarak...
Türkiye’nin cemaatlerle imtihanı
Gayrimüslim toplumdan Müslümanlara   Aslında Osmanlı'nın son döneminden itibaren "cemaat" kavramı daha çok gayrimüslimler için kullanılan bir kavram olmuştur. Rum-Ortodoks cemaati, Ermeni cemaati, Yahudi cemaati gibi terimler zamanla hukuk...
FETÖ ile mücadele: 15 Temmuz’u doğru okumak
Türkiye birçok darbe ve darbe teşebbüsü yaşadı. 1960 yılından itibaren, neredeyse her on yılda bir askerî darbe gerçekleşti. Darbelerle demokrasi askıya alındı, TBMM ve siyasi partiler kapatıldı, milletin devlete olan güveni sarsıldı. ...
Gençlik, dinî erozyon yaşıyor
PROF. DR. HİLMİ DEMİR hilmidemir69@gmail.com Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İlk önce şunu söyleyeyim ki, dinler buharlaşmıyor. Sekülerleşme tezi başarısız çıktı. Dünya geliştikçe ve modernleştikçe dinler kaybolmuyor....
''Sünni Dünya” neden birlik değil?
Sünni dediğimiz coğrafya tek, homojen bir yapıya sahip değil. Bir Şii Sünni çatışmasından bahsedilse bile Sünnilerin böyle bir gücü ve temsil kabiliyeti olduğunu söylemek oldukça zor. Bu durumu Suriye özel temsilcisi danışmanı ve Rusya...
FETÖ: Mezhepler Üstü Din Öğretimi ve Alevi Açılımı
Türkiye'de Diyanet ve İlahiyatlar dâhil din öğretiminde mezhepçilik yapıldığı konusunda genel bir kanaat vardır. Bana biraz Nasreddin Hoca'nın kedi ciğer hikâyesi gibi geliyor bu durum. Madem Sünni Hanefi bir din öğretimi var, neden...
Matüridilik bir ulus devlet projesi midir?
Matüridiliğin Türkiye'de gündeme gelmesi ve tartışılıyor olması bazı çevreleri rahatsız etmişe benziyor. Bu rahatsızlıklarını, Matüridiliğin Cumhuriyet öncesi Osmanlı kültüründe çok da bilinmeyen ve önemsenmeyen bir kimlik olduğunu...
Eş’ari mi yoksa Luther mi daha tutucudur?
Birisi doğunun diğeri de Batının önemli bir mezhep kurucusu. Türk aydını Doğunun imamını tutucu ve katı, Batının rahibini ise özgürlükçü olarak tanıyor. Peki bu iki resim gerçekten doğru mu? Gelin biraz daha yakından bakalım…  ...
Gazzâlî yüzünden mi geri kaldık?
Alman asıllı Oryantalist Joseph Schacht 'Onbirinci yüzyılın başlarından itibaren, Müslümanların entelektüel hayatında genel bir durgunluğu fark ediyoruz” der. İskoç asıllı Anglikan Papaz Oryantalist Montgomery Watt'a göre de,...
FETÖ vb. Radikal Örgütlerin Mekanizması
Türkiye uzun yıllardır PKK gibi etnik bölücü terör örgütleriyle mücadele etmektedir. Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ise IŞİD gibi dini motifli ideolojik terör örgütleriyle de tanışmış oldu. 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ...
Osmanlı'da Devlet, Tekke ve Tarikatları Nasıl Yönetiyordu?
Osmanlı'da ilim ve hikmet medresede, irfan da tekkede hayat bulmuştur. Zaman zaman medrese ile tekke karşı karşıya gelse de güçlü dönemlerde sağlanan iç barış, çoğu kez bunlar arasında da bir uyuma yol açmıştır. Yalnız Tekke ve...
İstanbul Saldırısının Kodları
İstanbul saldırısında mevcut deliller IŞİD'i göstermektedir. Hükümetin açıklamaları da IŞİD olasılığını güçlendirmektedir. Şimdi soru IŞİD'in bu saldırıyı üstlenip üstlenmeyeceğidir. Bu zamana kadar Türkiye'de...
İslam Toplumun Milletleşme Süreci; Akaid
Hz. Peygamber ashâbın içinde bizzat yaşıyor iken, Müslümanlar arasında ciddî fikir ayrılıkları oluşmuyordu. Müslümanların karşılaştıkları inançla ilgili meseleler Peygamberimizin otoritesi aracılığıyla çözüme kavuşturulmakta...
Anadolu’ya Hanbelilik Tohumları Ekmek
 [[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"17744","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"142","typeof":"foaf:Image","width":"236"}}]]Ortadoğu'da totaliter devletlerin yönetim zaafları ve bölgede güç devşirme peşinde...
İran ve Irak arasında mezhepler savaşı mı var?
              Makaleyi sesli olarak buradan dinleyebeilirsiniz Suudi Arabistan'ın 47 kişiyi idam etmesi ile birlikte İran ve Suudi Arabistan arasında uzun yıllardır devam eden bölgesel çatışma giderek tırmanıyor. Bu iki ülkeye yakından...
IŞID, İslam Geleneği içinden mi çıktı?
                    ”Kendini çok fazla incelemesi, kendini çok fazla eleştirmesi, bir halk için zayıflatıcıdır. Büyük bir halkın kültürü, kendisini sorgulamaya başladığı an çürümeye başlar”. ABD'li ünlü diplomasi...
Havada Kan Kokusu Var: Fransa’da Ne Oldu?
Bu hafta sonu Anadolu Vakfı'nın başkanlığında çok yoğun bir mesai geçirdik. Türkiye'nin çok önemli meselelerini ve yeni bir Medeniyet tasavvurunun nirengi noktalarını içeren konuları ele aldık. Öncelikle başta Sayın Hayrullah...
Anadolu’da Hanefilik Kan Kaybediyor
Mezhep İmamlarından İmamı Malik hicri 93'de doğup 179'da,  İmamı Şafi Hicri 150'de doğup 204'de; Ahmed B. Hanbel ise Hicri 164'de doğup 241'de öldü. İmamı Buhari ise, hicri 194'de doğup 256'de vefat...
Akaid: İslam Toplumun Milletleşme Süreci
Hz. Peygamber ashâbın içinde bizzat yaşıyor iken, Müslümanlar arasında ciddî fikir ayrılıkları oluşmuyordu. Müslümanların karşılaştıkları inançla ilgili meseleler Peygamberimizin otoritesi aracılığıyla çözüme kavuşturulmakta...