İlhan AKKURT
İlhan AKKURT
Yazarın Makaleleri
BATI EGOİZMİNİN TEMELLERİ-I
Ego bendir, egoizm bencilliktir-bireyciliktir. Egoizm kendine ait şeyleri koruma ve üstün görme davranışı olarak dışa yansır. Kendi dışında her şeyi suya atılan taş misali, önce en dar halkadan başlayıp her şeyi BEN'leştirerek, halkaların...
BATI EGOİZMİNİN TEMELLERİ-II
Kapitalist Batı Medeniyeti'nin Adam Smith ile ekonomide egoizmi meşrulaştıran temellerini gördük. Şimdi ise inanç, ırk ve emperyal bazındakileri görelim. Batı medeniyetinin temellerini teşkil eden Roma ve Judea-Grek Medeniyetlerinde Roma...
Gerçek Mutluluk Nedir?
  Bu yazımız 'Kapitalist Egonomi ve İnsan Medeniyeti” isimli kitabımızdan olacaktır. İnsanoğlu birey olarak 'dünyada mutluluğu ve huzuru yakalamak” için, toplumsal olarak 'İyi bir dünya kurmak” için mücadele eder. İnsan...
SORUN PAPAZ MI, DOLAR MI?
ABD ile yaşanan Papaz Brunson  krizi için Başkan Erdoğan, 10 Ağustos günü New York Times gazetesinde yazdığı bir makalede Trump yönetimini uyararak; "Kötülüğün dünyanın her yerinde pusuya yattığı bir dönemde, uzun  zamandır müttefikimiz...
Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim
Kapitalist kültürün hedonist-hazcılığı temel alan şehir hayatı, insanları kırdan kente doğru çekmektedir. Köy nüfusumuz gittikçe azalmaktadır. 81 milyon olan nüfusumuzun 1990'larda %41'i köylerde yaşarken, bugün %20'lerin...
Yeni Kitabım: Kapitalist Egonomi ve İnsan Medeniyeti
[[{"fid":"59760","view_mode":"media_original","fields":{"format":"media_original","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"media_original","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"float:...
Bu Tarikata Girmek ve Bu Mürşide Bağlanmak Her Müslümana Farzdır
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. ALI KÖSE girecek tarikat arayanlar ve bağlanacak mürşid arayanlar için çok güzel ve doğru bir yol göstermiştir. Bu tarikata girmek bu mürşide bağlanmak her Müslüman'a öncelikle...
Hadım etmeye nerden başlayalım: Sivrisinek mi bataklık mı meselesi?
Son yıllarda basımızda sıkça gündeme gelen konu 'Cinsel suçlar ve sapıklar arttı”. Cinsel saldırganlık bebeklere kadar uzandı. Cinsel suçlar ört bas edilip saklanıyor iddiaları karşısında, hükümet kanadı bir takım önleyici cezalar...
Müzik Deyip Geçmeyelim
Birazda müziğin insan üzerindeki etkileri üzerinde duralım. Kapitalist ahlâkta fuhuşla müzik iç içe geçmiştir. Önce bir kuruluştan haberdar olalım. İngiltere'de Londra'da Wellington House adresinde YENİ DÜNYA DÜZENİ peşinde...
Aile üzerinde oynanan büyük oyun 2
Bir önceki yazımızda küresel derin güçlerin emelleri istikametinde  insanlığın ve aile kurumunun cinsel istismarla nasıl   tahrip edilip, uydurma istatistiklerle nasıl yönlendirilmeye çalışıldığını anlatmaya çalıştık.   Konu aynen...
Aile üzerinde oynanan büyük oyun - 1
Bizde 'Şuyuu vukuundan beterdir” diye bir söz vardır. Yani, topluma kötü örnek bir olayın işlenmesini herkesin öğreneceği şekilde duyurmak, kötü fiili yapmak kadar veya ondan daha yanlış bir harekettir. Her toplumun bir değerler sistemi...
Çatışmaların Analizi: Ekolojik ve Egolojik Anlayış-II
    Bunlar her iki akımın en belirgin özellikleridir. Ekolojik düşünce ve anlayış İNSANI üstün tutan toplumcu bir yönetim ve medeniyetten yana, egolojik anlayış MADDEYİ ve gücü üstün tutan bir medeniyetten yanadır. Geçmişe ve günümüzdeki...
Çatışmaların Analizi: Ekolojik ve Egolojik Anlayış-I
İLHAN AKKURT İnsanlık tarihi boyunca çatışmasız bir zaman dilimi bulmak çok zordur. Amaçlar, hedefler, düşünceler farklı olduğunda; ayni inanç ve toplum arasında bile çatışmalar durmamıştır. Koca Veysel'in deyimiyle 'Kim okudu...
Bekle Ey Kudüs
YEMİN  ETTİK  ALLAH'A BİZDE  GÜLMEYECEĞİZ MESCİDİ  AKSA  GÜLMEDEN AKAN  YAŞLAR  DİNMEZ  ZALİMİN  ZUMÜ  BİTMEZ SELAHADDİN'İ GELMEDEN   YEMİN  ETTİK  AKSA'YA ZALİMİN  ZULMÜ  DİNMEDEN KATLEDİLEN  MASUMLARIN...
Yeni bir toplumsal sözleşme - 4
Yüzyıllar boyu sürüp gelen hakimiyet çatışmalarının sonucunda, insanlar ve ülkeler paramparça olmuş durumda. Eğer insanları ötekileştirmekten vazgeçip, yeni bir toplumsal anlayışla her kültürden insana adalet ve yönetime katılıp kimliğini...
Yeni Bir Toplumsal Sözleşme - 3
       Müslüman olsun, Hıristiyan olsun, Yahudi olsun, Türk olsun aslında her toplumda ortak aklın gereği iyi ve kötünün özellikleri hemen hemen aynidir.  Aslında ortak aklın gereği 'Bana zarar veren her şey kötü ve yanlıştır”...
Yeni Bir Toplumsal Sözleşme - 2
Batı dünyasının medeniyet paradigması özetle, sadece kendi ülke veya ırkına ait 'Kendileri için iyi bir dünya” olduğundan daima çatışma üretmektedirler.   En ileri demokrat geçinen ve birçok ırkı bir arada yaşatan ABD bile sadece...
Yeni Bir Toplumsal Sözleşme-1
Bütün insanlık için ortak yaşama çözüm bulmak ve bunun etrafında bir arada yaşamayı sağlayacak Medine Sözleşmesi gibi bir çeşitli ırk ve inançtaki insanları bir arada yaşatacak YENİ BİR TOPLUMSAL SÖZLEŞME yapmak çatışmaları çok...
Hangi Sözleşme: Medine mi Magna Carta mı?
Toplumsal sözleşme, adı üstünde toplumu oluşturan bireylerin hak ve hukukunu belirleyen antlaşma veya anayasadır. Böylece bir arada yaşayan çeşitli bireylerin hakları korunarak olası çatışmaların önüne geçilmektedir. Hayvanlar âleminde...
Kapitalizm Ya Da Çağdaş Uygarlığın Adaleti
İnsanlık son üç asırdır süren özgürlük ve insan hakları mücadelesiyle, güçlünün yönetimi elinde tuttuğu feodal yönetimleri yıkarak, yönetimi halkın kendisi ele almıştır. Böylece yönetim sorunu görünür de önemli bir problemden...
Özgür Düşüncenin 6 Şartı
 Özgürlük insan için en büyülü kelimedir. Aydınlanma çağıyla batıda gelişen fikri akımların ortak özelliği, geçmişi her şeyiyle ret etme ve bilime dayalı insan aklı ile yeniden yapılanmadır. İnsanlığın uzun geçmişinde esaret...
Dünya Yeni Bir Değişimin Eşiğinde
Ülkemiz yeniden yapılanıyor. Yeni anayasa taslağı meclise sunuldu. Öyle görünüyor ki 3 asırdır, milletimiz yediği darbelerle adeta Batı'nın bir eyaleti gibi her türlü kurumlarıyla işbirliği içinde yönetilirken, tarihine, kültürüne...
Devlet Yeniden Yapılandırılırken
1500'lü yıllardan sonra Avrupa'da kilisenin taasuplarına karşı başlayan gelişmeler adeta bir akıl çağının başlamasına yol açtı. Dinin mantıksızlığına karşı başka bir yol da zaten kalmamıştı. Çünkü elde kalan tek kaynak...
Yeni Bir Medeniyet Bayrağı Dalgalandıralım
Dünya üzerinde yaklaşık 7.5 milyar insan yaşamakta bu insanların mensup olduğu bir sürü din, inanç ve fikir vardır. Bu inançların çoğu insanların hep birlikte bir arada çatışmasızca yaşamanın kurallarını anlatır. Buna rağmen insanlık...