Saygıdeğer Cafer Uzunkaya usta ile üniversitede okuduğumuz yıllardan tanışıyoruz.
11.11.2021 08:04
2.112 okunma
Cafer UZUNKAYA Usta ve Zirve Şairlerimiz
Durdu Şahin

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Sosyolog-Yazar:

CAFER UZUNKAYA USTA ve ZİRVE ŞAİRLERİMİZ

Saygıdeğer Cafer Uzunkaya usta ile üniversitede okuduğumuz yıllardan tanışıyoruz.

Bendeniz 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünde, usta ise 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenciydi.

Her ikimiz de okumayı, yazmayı, insanlarla muhabbeti, usulüne uygun bir şekilde tartışmayı, konuşmayı önemsiyorduk.

Bendeniz, orada bulunan öğrenci arkadaşlarımı ziyaret nedeniyle müsait zamanlarımda ilahiyat fakültesine uğrarken, usta da aynı sebeplerle eğitim fakültesine uğruyordu. 

Her ikimiz de kültüre, sanata, edebiyata, dine, diyanete uygun davranmaya, yaşamaya çalışıyor, ders dışında kalan zamanımızda özellikle genç arkadaşlarımızla kültür ve sanat çalışmalarına yöneliyorduk. Bu caba ve gayretlerimizin sonunda biz arkadaşlarımızla bir kültür dergisini üniversite öğrencilerine ulaştırmayı başarırken, usta da arkadaşlarıyla kendi fakültelerinde aylık kültür, sanat, edebiyat ve aktüalite dergisi Mesaj’ı üniversite öğrencilerinin ilgisine sunmayı başarıyordu.

Bizler ders dışındaki zamanımızı İsmail Tarakçı ( Saygıdeğer Prof. Dr. Celal Tarakçı öğretmenimizin mahdumu)  ve Avni Erdemir (İki dönem Ak Parti Milletvekili görevinde bulundu) yönetiminde arkadaşlarımızla birlikte hazırladığımız dergimizi tanıtmak ve öğretim üyeleriyle öğrencilere elden ulaştırmak gayesiyle ilahiyat fakültesinde de kültür-sanat muhtevalı çalışırken, usta da Tevfik Yılmaz Demir ( Halen Samsun’da Öğretim Görevlisi ve Sendika Başkanı), Mehmet Yıldız ( Turhal’da Milli Eğitim Müdürü), İrfan Dinç (Çankırı’da Ak Parti’den İl Belediye Başkanı, Mustafa Doğan Karacoşkun (Kilis Üniversitesi Rektörü), Ahmet Sezgin (Usta Eğitimci-Şair-Yazar), Mustafa Bal ( Usta Eğitimci)  vb kıymetli arkadaşlarıyla eğitim fakültesinde yılmak, yorulmak bilmeden din, diyanet, kültür-sanat muhtevalı çalışmalarını sürdürüyorlardı.

Cafer Uzunkaya Ustanın Kısaca Biyografisi 

Bugün itibariyle de konuştuğumuz, görüştüğümüz, fikir teatisinde bulunduğumuz Cafer Uzunkaya usta, 1965 Samsun doğumludur. Giresun Espiye İmam Hatip Lisesi, 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ile Sosyoloji Bölümünde lisans eğitimi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi görmüştür.

Farklı kurumlarda öğretmen, şube müdürü, il müdürü, basın ve halkla ilişkiler müdürü, il kültür müdürü, birbirinden güzel ve kaliteli programlar hazırlayıp aynı güzellikte sunduğu Mersin’in bölgeye yönelik İGRT ( İstiklal Gazete-Radyo-Televizyon) de yıllarca genel yayın yönetmeni, eğitim-kültür ve sosyal işler daire başkanı ve genel müdür yardımcısı, İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdür Yardımcısı ve WAPES (Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği ) Dönem Başkanı göreviyle de çalışmışlığı vardır. 

2014-2020 yıllarında; Türkiye’nin en saygın kurumlarından İŞKUR’da genel müdür yardımcısı, genel müdür, yönetim kurulu başkanı görevlerini en güzel bir şekilde yürüten işinin ehli ustanın dirayetli yönetimi ve gayretli çalışmaları sayesinde; saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın duyurduğu ciddi manada önemsediği çalışma süreçlerinde İŞKUR, tarihi işe yerleştirme rekorlarına ulaşmıştır. 

İş sağlığı ve güvenliğinin farkındalığını kuvvetlendirmek adına, eli kalem tutan tüm kültür-sanat, edebiyat çevrelerini de eserler yazmaya, konuyla ilgili bilgilerini, görüşlerini sunmaya ve işbirliğine davet eyleyen saygıdeğer Cafer Uzunkaya; kinden ve kibirden arınmış, ilimle, kültürle, sanat şiir ve edebiyat sevgisiyle donanmış, milletimizin ruh ve mana kökünden, imanî ideallerinden beslenmiş, 80 milyon vatandaşımıza güler yüz ve tatlı dil ile ulaşmanın gereğine yıllar öncesinden inanmış bir kimlik ve seçkin bir kişiliktir. Resmi Gazetede duyurulan 03/01/2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü görevine atanmış, halen, atandığı bu görevde kendine özgü anlayış ve prensiplerle gece-gündüz demeden bütün samimiyet ve gayretiyle çalışmaktadır.

Üniversite öğrenciliği yıllarında, yazıda isimlerini andığımız kıymetli arkadaşlarıyla birlikte Samsun’da Aylık Kültür, Edebiyat, Aktüalite Dergisi Mesaj’ı da okurlarına ulaştıran Cafer Uzunkaya usta, bugün itibariyle görevi dışında kalan zamanlarında Youtupe’de Zirve Şairlerimiz isimli bir programı da başarılı bir şekilde sunmakta, usta şairlerin birbirinden güzel ve kaliteli şiirlerini okumakta, zirve şairlerimizin şiir, sanat, edebiyat anlayışlarıyla ilgili kıymetli bilgileri dinleyici ve izleyicilere ulaştırmaktadır. 

“Zirve Şairlerimiz”le Şiir Severlere ve Gönüllere Seslenmektedir

Üniversite öğrenciliği yıllarındaki gibi, bugün de bir genel müdür, ilahiyatçı, sosyolog ve yazar kimliği ile kültüre, sanata, edebiyata ve özellikle şiire yüreğini sunan Cafer Uzunkaya usta; “Zirve Şairlerimiz”le şiir severlere ve gönüllere seslenmekte, zor bir işi başarmakta, şiir üstadı örnek ustaları kendine özgü bir tarzla, hevesle ve gayretle meraklılara tanıtmaktadır.

Biz bu yazımızda, bugüne kadar birbirinden değerli birçok zirve şairi tanıtıp değerlendiren Cafer Uzunkaya ustanın, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı,, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Abdurrahim Karakoç ve Erdem Bayazıt üstadımız ile ilgili görüşlerini sırasıyla siz saygıdeğer okurlarımıza sunmaya çalışacağız.

Mehmet Akif Ersoy İle İlgili (Özetle) Görüşleri 

https://www.youtube.com/c/CaferUzunkaya linkinden Zirve Şairlerimiz ile ilgili görüşlerini dinleyip izleyebileceğimiz ustamızın İstiklâl marşımızın şairi, millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile ilgili görüşleri özetle şöyledir: 

Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873 doğumludur. 

Milli şairimizdir, milletimizin şairidir. 

Bu cennet yurdumuzun ebediliğine inanlardandır. 

Hak ve hakikatin şairidir. İstiklal Savaşımızın manevi mimarıdır. 

Destan şairidir. 

Zirve şairlerimizdendir. 

İslam şairidir. 

Hatiptir, fikir adamıdır. 

Safahat isimli ünlü şiir kitabının şairidir.

“İstiklal Marşı” ve “Çanakkale Şehitlerine” isimli şiiriyle zirvede taht kuran bir şairdir. 

Gençliği; vatanına, devletine, milletine, yurduna sadık bir şekilde yetiştirmeye çalışan bir şairdir. 

İmanı, istiklâli ve inancı, şiirleriyle seslendiren bir şairdir. 

Problemlerin aşılmasında yazılarıyla, şiirleriyle, vaazlarıyla müstesna bir görevi üstlenmiş ve başarmış bir şairdir. 

İnancı, saygıyı, sevgiyi, birliği ve dirliği yurdun her yöresinde hâkim eylemek için çalışan bir şairdir. 

Milletimizin inançlarına, ideallerine, milli ve manevi değerlerine her daim sadık kalmış bir şairdir. Teknolojiyi, ilmi, bilimi; Allah sevgisiyle, ahlakla kuvvetlendiren bir şairdir. 

“Asımın Nesli” bir gençliği yetiştiren, yetiştirmeye çalışan bir şairdir. 

Safahat isimli eseri, bir neslin yetiştirilmesinde en önemli görevleri deruhte eyleyen bir eserdir. Baytardır, gazetecidir, üniversitede hocadır, vaazdır. 

İslam’ın şairidir, İslam şairidir. 

İlk mecliste milletvekilidir. 

Son yüzyılda milletimizin yetiştirdiği en önemli aydınlardandır. 

Mümtaz bir şahsiyettir. 

Mehmet Akif’in yazdığı İstiklal Marşı düzeyinde bir marş yazılamamıştır. 

İman, inanç, aksiyon, eylem adamıdır. 

Milletin beklentilerini hakkıyla karşılayan adamdır. 

İslam kültürüyle yetişmiştir. 

Birikim, vizyon ve misyon sahibi bir şairdir. 

Milletin sesidir. 

Gazetede yazıyor, üniversitede konuşuyor, camilerde vaazlarıyla halkımıza sesleniyor. 

Maddi imkânları sınırlı bir insandır.

İstiklal Marşı yarışmasındaki ödülünü “ Bir milletin İstiklal Marşı para ile yazılamaz” diyerek kabul eylemeyen bir şairdir. 

Âlim bir babanın oğludur. (1)

27 Aralık 1936yılında İstanbul’da Rahmet-i rahman’a kavuşmuştur. 

Yahya Kemal Beyatlı İle İlgili (Özetle Söyledikleri

Milli tarih şuuruna sahip, kökü mazide ati şairimiz Yahya Kemal Beyatlı, 02 Aralık 1884 doğumludur. 

Zirve şairlerimizdendir. 

Derinlikli şiirler yazmıştır. 

Yıllardır şevkle, zevkle okunan şiirler yazmıştır. 

Tarihe ve tarihimize dikkatlerimizi yönelten bir şairdir. 

Hem eskiye hem yeniye dair şiirler yazmıştır. 

Şiirleriyle milletin hislerine tercümandır. 

Milletimizin milli ve manevi değerlerini ziyadesiyle önemseyen bir şairdir. 

Şiirleri Rahmet-i Rahman’a kavuşmasından sonraki yıllarda kitaplaştırılmıştır. 

Umudunu her daim korumasını bilmiştir. 

“Gördüm ve anladım yaşamak macerasını” diyen bir ustadır. 

Eski müziğimize hayrandır. 

Dili en güzel bir şeklide dillendiren bir şairdir. 

Onlarca şairin yetişmesinde emeği vardır. 

Arapçayı, Farsçayı bilirdi. Kültürlü, bilgili bir şairdi. 

Bu milletin meselelerini anlamaya yönelen bir şairdir. 

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın deyimiyle “Vatanın ve İstanbul’un sesi”dir.

Eski şiire de, modern şiire de vakıftı. 

Kabiliyetli ve karakterli bir şairdi. 

Dinimize, dilimize, milletimize, zaferlerimize sadıktı. 

Kendini tarihimizde, milletimizde bulan ve bulduğu değerleri korumasını bilen bir şairdi. 

Tarih şuuru hakiki mânada kuvvetlidir. 

Fikir ve görüşlerinde tavizsizdir. 

İstanbul, Yozgat ve Urfa milletvekilliği vardır. 

Dost canlısı bir isimdir. 

Dil işçisidir. 

Ses şairidir. 

Bizim kendi gök kubbemizdir. 

Her daim mükemmele ulaşmaya çalışan bir isimdir. 

Hakiki mânada entelektüel ve aydındır. 

İstanbul konulu şiirlerinde de zirvedir. 

Milli ruhu şiir vasıtasıyla dirilten önemli bir değerimizdir. (2)

01 Kasım 1958 tarihinde Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur.  

 

Ahmet Hamdi Tanpınar İle İlgili (Özetle) Söyledikleri

Zirve Şairlerimizden Ahmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901 doğumludur.  

Zirve şairlerimizdendir. Necip Fazıl Kısakürek ve Ahmet Kutsi Tecer ile aynı dönemde yaşamıştır. Yahya Kemal’in üzerindeki emeği ve etkisi önemlidir. 

Az sayıda lâkin kaliteli şiirler yazmıştır. 

Emek mahsulü şiirlerin şairidir. 

Mükemmele, ebediliğe ulaşmayan çalışan bir şairdir. 

Usta romancıdır. Usta hikâyecidir.  

Usta yazardır.  

Düşünen bir insandır.  

Kelimeleri özenle seçilen şiirler yazmıştır.  

Şiiri diğer yazı türlerinden daha kuvvetli bir şekilde önemsiyor. 

Milli olanın iyi ve güzel olduğunu söylüyor. 

Her çevreden ahbabı olan bir isimdir.  

Merak hisleri kuvvetli bir insandır. 

Bursa, Ankara, Erzurum, İstanbul ve Konya ile ilgili yazdıkları yıllardır ilgiyle okunmaktadır.  

Sosyal hadiseleri genellikle şiir dışındaki eserlerinde dillendirmiştir. 

Eserlerinde tarih var, psikoloji var, felsefe var, estetik var.  

“Ben Allah’a inanıyorum” diyen şair-yazar ve romancıdır.  

“Şiir, söylemekten ziyade susma işidir” diyor. (3)

23/01/1962 yılında Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur. 

Allah ahret yurdunu cennet eylesin. 

 

Necip Fazıl Kısakürek İle İlgili (Özetle) Dillendirdikleri 

Zirve şairlerimizdin Necip Fazıl Kısakürek, 1904 yılı doğumludur. 

1934 yılında Abdulhâkim Arvasi Hazretleriyle tanışmış, şiirde manevi güzelliklere, hedeflere yönelmiştir. İnançlıdır. 

Fikir yazıları da harikadır lâkin şiir birinci önceliğidir. 

Ardına bakmadan yürüyendir. 

Günün şöhretinin, şehvetinin değil ebediliğinin takipçisidir. 

Sözlerini yürekten söyleyendir. 

Korkusuz bir isimdir. 

Dili, Türkçeyi en güzel şekilde dillendirendir. 

Dilini de, dinini de sahiplenendir. 

Fikir ve aksiyon adamıdır. 

Arı ve duru bir dili vardır. 

Üstün bir idrak sahibidir. 

Ahenkli, hikmetli, hisli, ışıklı yazı ve şiirler yazmasını bilmiştir. 

Şiirin zirvesidir. 

Öyküleri, monografileri, makaleleri, hikâyeleri, tiyatro eserleri vardır. 

Sakarya şiiri bizim neslin ezbere okuduğu bir şiirdir. 

Eserlerinden zevkle ve şevkle faydalanılan bir ustadır. 

Yüzlerce konferansını başarıyla sunan hatiptir. 

Bir nesli yetiştiren şiirler yazmıştır. 

Harika şiirlerin şairidir. 

Hakiki mânada şiir üstadıdır. 

Cemiyeti ilgilendiren en güzel şiirleri yazan ustadır. 

Onlarca eseri vardır. 

Çile isimli şiir kitabı mutlaka okunması gereken şairdir. 

“Bütün meselelerin özü sonsuza varmak” diyen bir şairdir. 

Rahmet-i Rahman’a kavuştuktan sonra da hatırlanan şiirler sunmuştur. 

Şiirlerindeki farklılığın hemen görülen bir ustadır. 

Adeta yeniden yazarcasına güzel şiir okuyabilen şiir üstadı bir şairdir. (4)

25 Mayıs 1983 yılında Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur.

 

Abdurrahim Karakoç İle İlgili (Özetle) Sundukları 

 

Zirve şairlerimizden Abdurrahim Karakoç,1932 doğumludur. 

Zirve şairlerimizdendir. 

Halk şiirimizin mümtaz bir ismidir. 

Bu coğrafyaya, bu millete, bu ülkenin değerlerine kendisini adamıştır. 

Birçok şiiri bestelenmiştir. 

Şiirleri kendi şahsına münhasırdır. 

Bir üslup insanıdır. 

Hece şiirinin hakiki mânada zirvesidir. 

Şiirleri kelime zenginidir. 

Şiirlerinde mana derinliği vardır. 

Sözleri hikmetlidir. 

Mısralarındaki zarafet hemen görülür.  

Şiirleri halkımızın hislerine tercümandır.  

Birbirinden kıymetli destanî ve irfanî deyişleri vardır.  

Şiirleri ümitlerimizi kuvvetlendiren şiirlerdir.  

Gönlü; Mekke’den İstanbul’a, Medine’den Buhara’ya, Üsküp’ten Kerkük’e tüm mazlumların ve Anadolu insanının sesidir.  

Şiirleri, hislerimizi zirveye eriştiren ve ulaştıran bir sestir.  

“ Bayrak senden incinmesin” diyen bir şairdir.  

“Minarelerin ucuna hak yol İslam yazacağız” diyen usta bir şairdir.  

“Talipli değilim şöhrete şana” demektedir.  (5)

07 Haziran 2012 yılında Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur. 

 

Erdem Bayazıt İle İlgili (Özetle) Konuştukları

Erdem Bayazıt, 18 Aralık 1939 yılı doğumludur. 

Zirve şairlerimizdendir. 

Bir dava ve fikir adamıdır.

Dirilişin şairidir.

Umudun şairidir. 

Şiirleriyle meydanları coşturan bir şairdir. 

Hisli, duyarlı, Yunus gönüllü bir insandır. 

“Aşkın bir adı da yorulmamaktır.”, “İşte yeni bir dünya Peygamber sözlerinden.”, Sabırla söküyorum bu tarih gecesini.”, “Kayaların yüzlerinden okuduğumuz ebedî bilinç.”, “Benim gönlüm gök gibidir.”, “Adları Kerem’di, Yusuf’tu, Kays”tı. Hepsi de ezelden tanıdıktı.” diyen bir şairdir. 

Zulme ve haksızlığa karşı haykırışın şairidir. 

Dost bir insandır. 

Kendi öz değerlerine yabancılaştırılan bir neslin dirilişi için yazmıştır. 

Şiirleriyle insanları birliğe ve dirilişe davet eylemiştir. 

Milletimizin ve insanlığın bütün meselelerini dillendirmeye çalışmıştır. 

Mazlum ve mağdur milletlerin dertleriyle en samimi bir şekilde ilgilenmiştir. 

Birbirinden değerli risaleler yazmıştır. 

Risalelerinin her biri, okumağa değer risalelerdir. 

Yazdığı eserleriyle dillerde ve gönüllerde taht kurmuştur. 

Bir nesli yazdıklarıyla şuurlandırmıştır. 

“Sebep Ey”, “Risaleler” ve “ Şiirler”  isimli kitapları, binlerce kişi tarafından zevkle ve şevkle 

okunmaktadır. 

Zulme uğramış bütün yüreklere dil niyetiyle çalışmıştır. (6)

5 Temmuz 2008 yılında Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur.

Netice 

Saygıdeğer Cafer Uzunkaya, öncelikle dürüst, çalışkan, azimli ve gayretlidir. Dinimize, şanlı devletimize, necip milletimize, güzel yurdumuza şeksiz, şüphesiz sadıktır. Bayrağımıza ve cümle millî ve manevi değerlerimize bütün benliği ile saygılıdır.

Lise yıllarından itibaren sahih İslam anlayışı ve İslâm’a uygun yaşayışı ile bilinmektedir.

Yıllar öncesinden, “Okumaktır, yetişkin ve münevver insan olabilmenin şartı. Okumaktır, yüce Rabbin sevgili Resulüne ilk hitabı… Zamanımızın olmayışından değil okumayışımız,  vaktin değerini bilmeyişimizdendir…

Kurtulmalıyız bu okumama hastalığından… Okuyalım ki yaşamın ve yaratılışın gayesini öğrenelim. Okuyalım ki, vaktimizi lüzumsuz meşguliyetlerle zayi eylemeyelim, ilim ve irfanla donanmak okumakla mümkündür…” (7) gerçeğini benimsediğinden okumayı, yazmayı, saygı ve sevgi sınırlarını aşmadan tartışmayı, fikir teatisini, insanlara faydalı davranışları beslemeyi, doğruluk, güzellik ve hakkaniyet adına çalışmayı çok sever.

Üniversite yıllarından itibaren gazetelere, dergilere, özellikle kültür-sanat ve edebiyata ilgisiyle tanınmaktadır. Üniversite öğrencisiyken, halen arkadaşlığını koruduğu Tevfik Yılmaz Demir ustanın sahipliği, kendilerinin yazı işleri müdürlüğü ile bir grup arkadaşıyla aylık kültür, edebiyat, aktüalite dergisi Mesaj’ı öğrenci harçlıklarıyla üniversite öğrencilerine ulaştırmayı başarmış, daha o yıllarda birçok öğrenci arkadaşını okumaya, yazmaya, düşünmeye yöneltmiştir.

Bendenizin şiirlerinden en çok beğendiği ve severek seslendirdiği “Bu Yurt Bizim Yurdumuz”, “Biz Birlikte Türkiye’yiz” ve “Vakit Birlik Günüdür” (8) isimli şiirlerden de anlaşılacağı gibi, her daim ülkemizden, yurdumuzdan, birlikten, dirlikten, sevgiden, dostluktan taraftır.

Bütün samimiyeti ile “İnsan, “ Ahsen-i takvim” üzere yaratılmıştır.” hakikatine inanıp güzel bir şekilde yaşamaya çalışan usta, ilmi ve ilmî çalışmaları da; (özetle ) “ İlmî meleke kazanamayan insanlar, cemiyette daima mahcubiyetle karşı karşıya kalmışlardır… İlmi önemli gören ve ilmiye sınıfını korumasını bilen devletler, diğer devletlerden,  ilim adamları da diğer insanlardan her daim ileridedir… Maziden faydalanarak atiye hazırlanmak, ilmin insan hayatındaki önemini takdir eylemektir… Görevlerinden birisi de faideli ilimleri öğrenmektir... İnsan için faideli ilim elde etmekten daha büyük bir nimet düşünülemez.” (9) diyerek yürekten benimseyen bir kişiliktir.

“İnsanlar mana âlemlerini mamur eyleyip imtihan yeri olan bu geçici hayatlarını layıkıyla değerlendirdikleri zaman mesut ve bahtiyardırlar.” (10) tespitine uygun bir şekilde sürekli manevi taraflarını kuvvetlendirmeye özen göstermiş, bu özelliklere sahip insanlarla dostluk bağlarını kuvvetlendirmiştir.

Sosyoloji, ekonomi ve ilahiyat okumuştur.  Sosyal olayları doğru anlayıp yorumlamayı, ekonominin kaidelerini, İslam’ı ve İslâmî düşünmeyi, bildiklerini naif ve kibar bir dille muhatabına tebliğ eylemeyi en güzel bir şeklide bilmekte ve bildiklerinin gereğini anlaşılır bir üslupla sunmaktadır. 

Halen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü kimliği ile çalışan Cafer Uzunkaya usta; kendisiyle bir röportajında da dendiği gibi ; “Yurt genelinde her yere yetişmeye çalışan bir ekibi vardır.” (11) Sadece masa başı değil, sahada çalışmayı da bihakkın önemsemektedir. Birçok kıymetli, faydalı konferans, seminer, panel gibi bilgilendirici çalışmalarda da imzası vardır.

Özetleyerek söylersek; “Sağlıklı, güvenli ve güvenceli bir çalışma şekline ulaşabilmek” adına ciddi çalışmalar yürütmektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirip ve kurumlaştırmaya gayret eylemektedir.

Güvenli işyerleri ve güvenli bir hayat için önleme anlayışının en üst seviyede benimsenmesi, sahiplenilmesi en önemli adımlarından birisidir. Bu minvalde işverenlerin ve çalışanların sağlık ve güvenlik kurallarına ilişkin önleyici bakış açısını ihtiva eyleyen bir anlayışla hareket eylemektedir.

İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili cümle verilerin ve istatistiklerin iş kazası ve meslek hastalıklarını önleme odaklı değerlendirilmesi niyetiyle tahminsel modelleme tekniklerinden de faydalanarak işyerlerine yönelik bilgilendirme aktiviteleri yürütmektedir.”(12) 

Bu yıl itibariyle her hafta düzenli bir şekilde hazırlayıp sunduğu Zirve Şairlerimiz isimli program, ilgiyle izlenmektedir. 

Hülasa, bulunduğu konumun ve kurumun önemine yaraşır bir şekilde, bütün gayret ve samimiyetiyle çalışmaktadır. 

Allah nazardan korusun.

Allah sağlık, mutluluk ve başarılarını daim eylesin.

Faydalandığım Kaynaklar:

1) Bkz. Zirve şairlerimizden Mehmet Akif Ersoy, https://www.youtube.com/watch?v=SrCNtAhJjy0  

2) Bkz. Zirve Şairlerimizden Yahya Kemal Beyatlı   

https://twitter.com/CaferUZUNKAYA/status/1340592212174893058

3) Bkz. Zirve şairlerimizden Ahmet Hamdi Tanpınar, https://www.youtube.com/watch?v=6w7eEsvLyo8

4) Bkz. Zirve şairlerimizden Necip Fazıl Kısakürek,  https://www.youtube.com/watch?v=BRK-wZOmaqE

5) Bkz. Zirve Şairlerimizden Abdurrahim Karakoç https://www.youtube.com/watch?v=GcJ3Klm4cmE

6) Bkz. Zirve şairlerimizden Erdem Bayazıt,  https://www.youtube.com/watch?v=LOkj5oB6BGQ

7) Cafer Uzunkaya, Okumak, Aylık Kültür, Edebiyat, Aktüalite Dergisi Mesaj, Yıl:1, Sayı:2, s. 17

8) Bkz. https://www.facebook.com/CaferUzunkaya2/videos/3734075103369103

9) Cafer Uzunkaya, İlim Kendini Bilmektir, Aylık Kültür, Edebiyat, Aktüalite Dergisi Mesaj, Yıl: 1, Sayı:3, Ekim 1987, s.6 

10) Cafer Uzunkaya, Mesajı Sunarken, Aylık Kültür, Edebiyat, Aktüalite Dergisi Mesaj, Yıl:1, Sayı:1, s.1

11)  Bkz. (https://www.haberanaliz.net/haber/is-sagligi-ve-guvenligi-genel-muduru-cafer-uzunkaya-sonuc-odakli-projeler-yurutuyoruz-8764

12) Bkz. ( https://www.haberanaliz.net/haber/is-sagligi-ve-guvenligi-genel-muduru-cafer-uzunkaya-sonuc-odakli-projeler-yurutuyoruz-8764)

...
Yorum Ekle
Adınız :
Başlık : Yorumunuz :
Dikkat! Suç teşkiledecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
...

sanalbasin.com üyesidir

ANA HABER GAZETE
www.anahaberyorum.com
İşin Doğrusu Burada...
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
BAĞLANTILAR
KISAYOLLAR
anahaberyorum@hotmail.com
0312 230 56 17
0312 230 56 18
Strazburg Caddesi No:44/10 Sıhhiye/Çankaya/ANKARA
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Anadolu Ay Yayınları
Ayizi Dergisi
Aliya İzzetbegoviç'i
Tanıma ve Tanıtma Etkinlikleri
Ana Sayfa
Yazarlarımız
İletişim
Künye
Web TV
Fotoğraf Galerisi
© 2019    www.anahaberyorum.com          Programlama: Murat Kaya